Serwis

Usługi

Ochrona przeciwpożarowa

Kompleksowa obsługa techniczna w zakresie instalacji i urządzeń w obiektach na terenie całego kraju

Całodobowa pomoc techniczna

Dyspozycyjność

Krótki czas realizacji

Asysta / Nadzór / Koordynator

Specjalista inżynierii bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej

Zrealizowaliśmy usługi w ponad 300 obiektach na terenie całego kraju

Systemy przeciwpożarowe

 • instalacje aktywnych technik gaszenia gazami,
 • antyelektrostatyczne zabezpieczeń pomieszczeń,
 • pompownie przy instalacjach przeciwpożarowych.
 • instalacje tryskaczowe, zraszaczowe i hydrantowe
 • bierne zabezpieczenia stref pożarowych,
 • gaśnice, agregaty, hydranty wewnętrzne i zewnętrzne
 • systemy sygnalizacji pożarowej (SAP), 
 • systemy ostrzegania dźwiękowego (DSO), 
 • stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające,
 • klapy i urządzenia oddymiające, 
 • systemy oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • drzwi i bram przeciwpożarowych.

Instalacje


 • Serwis
 • Szkolenia pracowników w zakresie przepisów oraz obsługi instalacji
 • Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Konsultacje i doradztwo w zakresie projektowania i realizacji instalacji
 • Wykonywanie kompleksowych projektów w zakresie instalacji budynków, obiektów przemysłowych i innych budowli.

Nadzór / Koordynator / Asysta / Strażak

 • Inspektor ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 209(1) ustawy Kodeks pracy
 • Ewakuacja z obiektów i nieruchomości (planowanie, realizacja)
 • Procedury, instrukcje wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo
 • Ocena zagrożenia przed wybuchem
 • Bezpieczeństwo wykonywania prac
 • Koordynator ppoż / BHP
 • Specjalista BHP (dyplomowany Centralnego Instytutu Ochrony Pracy)
 • Szkolenia z systemów i urządzeń ppoż tj. SSP, oddymianie, gaśnice + hydranty gaszenie pożarów
 • inne w zakresie bezpieczeństwa